اینترنت ارزان 3g و 4g

اینترنت ارزان 3g و 4g

اینترنت ارزان 3g و 4g

با این برنامه تا 50 درصد مصرف اینترنت خود را کاهش دهید . اگر از افرادی هستید که از اینترنت زیاد استفاده می کنید این برنامه بهترین برنامه برای کاهش هزینه های شماست .

-افزایش و بهینه سازی مصرف اینترنت

-محدود کردن برنامه های پرمصرف هنگام اتصال به اینترنت

-کاهش مصرف باتری هنگام اتصال به اینترنت

- و ...